Eraisiku maksukool

Kokku 12 akadeemilist tundi: 3 loengut, iga loengu kestus 4 ak.tundi.

1. Füüsilise isiku maksustamise süsteem Eestis. Elektroonsed registrid ja infovahetus asutuste vahel. Töötamise register — kuidas saada teavet enda registreerimiste kohta? Tööandjate deklareeritud väljamaksete ja makstud maksete kontroll. Mis tähendab tulumaksu kinnipidamine ja kes seda maksab?

2. Kogumispensioni süsteem: mis see on, kust saada teavet enda kogutud summade ja staaži koha. Füüsilise isiku tulu — millest koosneb, mida ja millal maksustatakse. Mis on ja mis ei ole tulu. Renditulu. Ettevõtlustulu maksustamine — vanad ja uued viisid (ettevõtluskonto ja ettevõtlustulu maksustamine alates 01.01.2018). Maksuvaba tulu-2018: mida peaks vaatama, et seda kasutada.

3. Maksuresidentsus, maailmatulu. Välismaal saadud tulude deklareerimine ja makstud maksude arvestamine Eestis. Kinnisvara müügist tulu maksustamine. Füüsilise isiku tulu deklaratsioon: koostamine, edastamine, muutmine. Maksuotsus ja selle vaidlustamine.

Hind — 100 € + KM.
NB! Tulumaksu tagastamine eraisikule