Juriidilise isiku maksukool:

TULUMAKS, SOTSIAALMAKS, KÄIBEMAKS

Sihtgrupp: raamatupidajad, juhid, juristid. Vastab tasemele „Raamatupidaja-6“.

Kokku koolitus on 48 ak.tn, ca 30 tn iseseisvat tööd koduste ülesannete lahendamiseks (õppejõud kontrollib ja annab õige lahenduse, kui osaleja saadab lahenduse).

—————— Koolitus algab 11.oktoobril. ——————
Loengud toimuvad 1 kod nädalas kolmapaäeviti
(eeldame, et koolivaheajal teeme pausi), kl 10 kuni kl 14.

Äriseadustik —
mida oleks vaja teada maksustamisel

1. Osanik, osa ja selle käsutamine, juhatuse liige ja tema õigused-kohustused ja vastutus, juhatuse liige-mitteresident — erisused, dividendid, osakapitali sissemaksed, omakapitali kirjed (ülekurss, reservid, oma osad), allutatud laenud. Likvideerimine, lõpetamine, õhendmaine ja jagunemine.

Töö- ja võlaõiguslikud lepingud —
mida oleks vaja teada maksustamisel

2. Töötamise register — õigused, kohustused, toimingud. Tööleping vs võlaõiguslik leping: sisu, väljamaksed, maksud, deklareerimine. Sõlmimine ja lõpetamine. Töötaja puhkused (kõik liigid), seotud väljamaksed ja maksud. Töötaja/töövõtja haigus — tööandja/tellija ja töötaja/töövõtja kohustused ja õigused, hüvitised, deklareerimine. Keskmise tasu arvestamise üldreeglid.

Tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise moodul
(TSD)

3. Eesti tulumaksusüsteem. Maksja, tulumaksu baas, määrad ja soodustused. Füüsilise isiku tulumaks, maksuvaba tulu, kinnisvara jt registritehingute tehingute maksustamine eraisikul. Tulumaksu kinnipidamine ja arvestamine. Tulumaksuvaba tulu praegu ja al 2018.aastast. Sotsiaalmaks: maksja, kindlustatud isik, ravikindlustus.

4. Pensionikindlustus ja sotsmaks, staaži arvestus. Töötuskindlustuse süsteem. Sotmaksuga maksustamise soodustused ja soodustatud isikud. Töötamise register. TSD Lisa 1 — maksete deklareerimise reeglid. Välismaalt juhatuse liige ja töötaja-mitteresident — Lisa 1 ja Lisa 2 vahe. INF-vormid.

5. Ettevõtte tulumaks: Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7. Ettevõtetevahelised raha transfeerid. Maksuriskid-2018, laenud. Mis on off-shore.

6. Erisoodustused, sõiduauto. Lisa 4.

7. Maksustavad ettevõtte kulutused. Omakaitalist väljamaksed. Dividendide maksustamine ja selle muudatused al 2018.aastast. Seose registriandeme ja omanike tehtud sissemaksete ja selle vormistamise vahel. Lisa 7.

Käibemaksuga maksustamise moodul
(KMD)

8. Käibemaksu reeglid. Mõisted: käive, mitte käive, maksustatav ja maksuvaba käive. Märad. Käibemaksu maha arvamise reeglid. Käive tekkimise koht. maksukohustuslaseks registreerimine — reeglid, erikorrad. Sisendkäibemaksu mahaarvamine registreerimisel. Käibe tekkimise aeg. MOSS.

9. Kinnisvara ja KM. Käive, võimalikud tehingud ja nende maksustamine. Käibemaksu arvestus ja korrigeerimine.

10. KM määr 0% ja rahvusvahelised tehingud. Baaspõhimõtted, tolliprotseduurid. Vaba tsoon ja tolliladu, Eksport, import, ühendusesisene käive ja soetus, deklareerimine. Teenuste ja kaubatehingute maksustamise reeglid. VD-aruanne. Kolmnurtehingud.

11. Käibemaksu erijuhud. Pöördmaks. Piiratud käibemaksukohustuslane.

12. Käibemaksu mahaarvamine: reeglid, erijuhud, korrigeerimised.KMD ja INF. Maksukontrollid.

Kokku 12 loengut (iga loengu kestus 4 ak tn), hind 600 € + KM.
Eraldi loengu hind 70 € + KM.

Eraldi tulu- ja sotmaksu moodul (5 loengut) 300 € + KM.
Eraldi käibemaksu moodul (5 loengut) 300 € + KM.